Sửa Chữa iPhone 8

 

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY

iPhone 8 

thay màn hình ( zin ép kính ) chưa có hàng 30 phút

iPhone 8

thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 800.000 2 - 4 tiếng