Sửa chữa iPhone 7 Plus

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPhone 7 Plus thay màn hình ( zin ép kính ) 3.500.000 30 phút
iPhone 7 Plus thay camera sau (zin máy ) 1.500.000 30 phút
iPhone 7 Plus thay đuôi sạc ,mic ,tai nghe 600.000 30 phút
iPhone 7 Plus thay camera trước , cảm biến 500.000 30 phút
iPhone 7 Plus thay dây nút nguồn ( nút nguồn bấm không ăn ) 500.000 30 phút
iPhone 7 Plus Thay pin 550.000 30 phút
iPhone 7 Plus thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 700.000 2 - 4 tiếng