Sửa Chữa iPhone 7

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPhone 7 thay màn hình ( zin ép kính ) 2.500.000 30 phút
iPhone 7 thay camera sau (zin máy ) 700.000 30 phút
iPhone 7 thay đuôi sạc ,mic ,tai nghe 500.000 30 phút
iPhone 7 thay camera trước , cảm biến 500.000 30 phút
iPhone 7 thay dây nút nguồn ( nút nguồn bấm không ăn ) 450.000 30 phút
iPhone 7 Thay pin 400.000 30 phút
iPhone 7 thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 500.000 2 - 4 tiếng