Sửa Chữa iPad Mini 1

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPad Mini Thay Pin 500.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Không nhận sim 500.000 1 ngày
iPad Mini Không hiển thị màn hình 600.000 1 ngày
iPad Mini Mất Sạc 500.000 1 ngày
iPad Mini Mất Cảm ứng 700.000 1 ngày
iPad Mini Mất Wifi 600.000 1 ngày
iPad Mini Mất đèn màn hình 600.000 1 ngày
iPad Mini Mất nguồn ( IC Nguồn ) 900.000 1 ngày
iPad Mini Mất âm thanh 800.000 1 ngày
iPad Mini Mất sóng 600.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Nút home ( bấm không ăn ) 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Camera trước 400.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Chuông 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Vỏ loại Wifi, màu đen, màu trắng 900.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Dây nguồn tai nghe 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Mic 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Camera sau 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Đuôi sạc 400 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Vỏ loại 3G, màu đen, màu trắng 1.100.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay mặt kiếng Cảm ứng 450.000 2 - 4 tiếng
iPad Mini Thay Màn hình 1.800.000 2 - 4 tiếng