Sửa Chữa iPad Air 2

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPad Air 2 Thay mặt kính 800.000 1 tiếng
iPad Air 2 Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng 3.300.000 1 tiếng
iPad Air 3 UNLOCK ĐIỆN THOẠI
iPad Air 2 Thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 800.000 4 - 5 tiếng