Sửa Chữa iPad Air 2

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPad Air 2 Thay mặt kính 1.500.000. 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Pin 700.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Camera trước 500.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Camera sau 6.500.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Dây nguồn nút home ( mất chức năng vân tay ) 500.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Dây nguồn tai nghe, màu đen, màu trắng 500.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Đuôi sạc, màu trắng, màu đen 500.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Thay Dây nguồn Volume, micro 550.000 4 - 5 tiếng
iPad Air 2 Màn hình full nguyên bộ, màu đen, màu trắng 4.500.000 1 tiếng
iPad Air 3 UNLOCK ĐIỆN THOẠI
iPad Air 2 Thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 800.000 4 - 5 tiếng