Sửa Chữa iPad 4

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPad 4 Thay anten wifi 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay anten sóng 3g 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Không nhận sim 600.000 1 ngày
iPad 4 Không hiển thị màn hình 600.000 1 ngày
iPad 4 Mất Sạc 600.000 1 ngày
iPad 4 Mất Cảm ứng 900.000 1 ngày
iPad 4 Mất Wifi 700.000 1 ngày
iPad 4 Mất đèn màn hình 600.000 1 ngày
iPad 4 Mất nguồn ( IC Nguồn ) 900.000 1 ngày
iPad 4 Mất âm thanh 700.000 1 ngày
iPad 4 Mất sóng 700.000 1 ngày
iPad 4 Thay Ron màn hình 200.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Nút home ( bấm không ăn ) 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Pin 500.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Mic 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Dây nguồn đuôi sạc 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Camera sau 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Camera trước 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Vỏ 800.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay mặt kiếng Cảm ứng 500.000 2 - 4 tiếng
iPad 4 Thay Màn hình 1.300.000 2 - 4 tiếng