Sửa Chữa iPad 3

DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY
iPad 3 Thay anten wifi 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay anten sóng 3g 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay ron màn hình 300.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay đuôi sạc, dây sạc 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay nút home ( bấm không ăn ) 350.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay Chuông 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay camera sau 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay camera trước 400.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay vỏ 700.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Mất cảm ứng 700.000 1 ngày
iPad 3 Mất Wifi 700.000 1 ngày
iPad 3 Mất đèn ( màn hình ok, lỗi main ) 500.000 1 ngày
iPad 3 Mất nguồn ( IC nguồn ) 800.000 1 ngày
iPad 3 Mất âm thanh 600.000 1 ngày
iPad 3 Thay Pin 500.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay mặt kiếng Cảm ứng 500.000 2 - 4 tiếng
iPad 3 Thay Màn hình 1.100.000 2 - 4 tiếng